Osakkeenomistajan yhteystietojen muutosilmoitus

Esim. huoneistoon jää asumaan / huoneistossa jo asuvat henkilöt